به اینستاگرام 919 بپیوندید

اینستاگرام و به طور کلی شبکه های اجتماعی اولین و مهمترین ابزار بازاریابی دیجیتال 919 است. در همین راستا قبل از آماده شدن اپلیکیشن برای آشنایی کاربران با 919 و همچنین دریافت نظرات و پیشنهادات کاربران و طراحی بیزنس مدل بر اساس تحقیقات بازار و نظرات کاربران، اینستاگرام 919 شروع به کار کرد.